Projekt koji je sufinanciran iz EU sredstava  • Naziv projekta: Proširenje proizvodnih kapaciteta u poduzeću AUTO MOTUS d.o.o.
  • Kratki opis projekta: Provedba projekta obuhvaća nabavu opreme za servisiranje vatrogasnih aparata koja će prijavitelju omogućiti proširenje poslovanja. Projektom će se omogućiti postojećim i novim klijentima korištenje novih usluga poduzeća koje nisu zastupljene na području središnje Istre
  • Ciljevi projekta: Ciljevi projekta jesu proširenje usluga poduzeća AUTO MOTUS d.o.o. ulaganjem u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice što će omogućiti prilagodbu zahtjevima tržišta i povećanje konkurentnosti te jačanje pozicije na domaćem tržištu
  • Očekivani rezultati projekta: Nabavljena nova oprema za servisiranje vatrogasnih aparata koja uključuje punilicu CO2, uređaj za testiranje spojne cijevi i ventila, punilicu praha, uređaj za punjenje aparata dušikom i stacionarni uređaj za stezanje; nabavljena računalna i programska oprema koja će omogućiti vršenje servisiranja vatrogasnih aparata na terenu
  • Ukupna vrijednost projekta: 173.196,25 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU: 105.717,75 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: 27.09.2016 - 27.03.2018.
  • Kontakt osoba za više informacija: Davor Sloković